Elektrisk stimulering kan minska ryggsmärta hos hästar

Funtional elektrisk stimulering, eller FES, kan bidra till att minska ryggvärk hos hästar med ryggproblem har forskare kommit fram till.

På människor spelar musklerna som stabiliserar ryggraden; inklusive multifidi-muskeln – en viktig roll för att upprätthålla hälsa och funktion. Även små variationer i muskelsymmetri kan leda till potentiellt försvagande tillstånd som till exempel skolios. På samma sätt kan muskelasymmetri och associerad ryggsmärta hos hästar leda till dålig prestanda.

stimuleringElektrisk stimulering

Människor kan utföra övningar för att stärka och bygga en svag multifidi-muskel; och det kan man även göra på hästar. Men neuromuskulär stimulering kan vara effektivare för att precisera de muskler som behöver utvecklas hos hästar, säger Schils, som presenterade ämnet vid 2017: American Association of Equine Practitioners Convention, som hölls den 17-21 november förra året i San Antonio, Texas.

Funktionell elektrisk stimulering (FES) är en typ av elektroterapi som stimulerar nerver som är ansvariga för muskelfunktionen, vilket innebär att det kan bidra till att uppnå eller behålla muskelsymmetri.

Stimulerar nerver ansvariga för muskelfunktion

Schils presenterade resultaten av en studie där forskare utvärderade terapins påverkan på muskelasymmetri. Hon är huvudansvarig för EquiNew, som producerar FES-utrustning och gav den till användning i studien och finansierade också de statistiska analyserna.

Test utfördes på 12 hästar

Forskarna testade FES på 12 hästar av olika raser och discipliner. Två hade blivit pensionerade på grund av ryggproblem; medan de återstående 10 var pensionerad av anledningar som inte var relaterade till ryggen. Tolv andra hästar som inte hade diagnostiserats med ryggproblem fungerade som obehandlade kontroller. Ingen av de 24 hästarna hade ridits i minst två månader före själva studien; och de e vistades i ett stall en till sex timmar dagligen.

Ryggkudde med sex elektroder mellan bröstkotorna

Under studien behandlade forskarna de 12 pensionerade hästarna med FES i 35 minuter tre gånger i veckan  – i åtta veckor. Forskarna placerade en ryggkudde med sex elektroder mellan bröstkotorna 10 och ryggrad 4, vilket gav symmetrisk längdriktning (från fram till bak) bekkenrotation i två sekunder; följt av en paus på två sekunder innan de stimulerades igen.

Lång behandling och inget för att få fram sportprestanda

Schils menar att dessa resultat tyder på att FES kan bidra till att minska ryggvärk hos hästar med asymmetrisk multifidi. Hon noterade dock att FES inte kommer att replikera samma nivå av motorstyrning som krävs för sportprestanda.

“FES kommer att få musklerna aktiverade och symmetriska, men då måste du överföra den förbättringen i muskelfunktionen till arbetet under sadeln, så hästen kan utföra sitt jobb i bättre balans”, menar hon.